4

Các nghiệp vụ và bút toán định khoản chi tiền mặt trong doanh nghiệp

Các nghiệp vụ và bút tóa hạch toán các nghiệp vụ chi tiền mặt như: trả tiên mặt nhà cung cấp, trả tiền trước, chi tạm ứng, trả lương…

quy trinh chi tien mat o doanh nghiep

1.   Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

a.  Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty trả nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

 1. Căn cứ vào yêu cầu của nhân viên đi trả nợ hoặc công ty (nhà cung cấp) đến đòi nợ, kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu chi.
 2. Chuyển Phiếu chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt, thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ
 4. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

=> Nếu công ty trả tiền trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, thì sẽ chỉ phải trả cho nhà cung cấp số tiền sau khi đã trừ chiết khấu thanh toán. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 331/Có TK 515.

b.  Định khoản

Nợ TK 331         Phải trả cho người bán
Có TK 111    Tiền mặt (1111, 1112)

2.   Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

a.  Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp công ty ứng trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp, khi đó sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Căn cứ vào hợp đồng mua hàng, trên đó yêu cầu công ty phải trả trước tiền mua hàng, nhân viên mua hàng sẽ yêu cầu chi tiền.
 2. Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt, thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ
 4. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt

b.  Định khoản

Nợ TK 331         Phải trả cho người bán
Có TK 111    Tiền mặt (1111, 1112)

3.   Mang tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng

a.  Mô tả nghiệp vụ

Khi tiền mặt tại quỹ lớn hơn mức quy định công ty sẽ mang tiền mặt nộp vào tài khoản tại ngân hàng. Khi đó sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Kế toán thanh toán tiền mặt lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 2. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.
 3. Kế toán thanh toán ngân hàng nhận tiền từ thủ quỹ để ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản. Còn thanh toán kế toán tiền mặt sẽ căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.

b.  Định khoản

Nợ TK 112         Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
Có TK 111    Tiền mặt (1111, 1112)

xem chi tiết:

Filed in: CFO, TC kế toán Tags: , ,

Get Updates

Share This Post

Related Posts

4 Responses to "Các nghiệp vụ và bút toán định khoản chi tiền mặt trong doanh nghiệp"

 1. TungNguyenThanh says:

  File rất bổ ích cho những người như mình, xin trân thành cảm ơn Admin và các cộng sự
  Cho mình xin file này vào mail: tungvegeta@gmail.com
  Cảm ơn nhiều!

 2. maiquehoa says:

  Tài liệu rất hữu ích. Vui lòng cho mình xin tài liệu này. Email của mình ttkimxuyen@gmail.com.
  Rất cảm ơn trang web.

 3. hoaanhdao says:

  Gửi tài liệu này qua cho em với ag.mail của em: hiendao24@gmail.com
  Thanhs anh !

 4. TuyetNhung says:

  GỬI TÀI LIỆU VÀO MAIL CỦA EM VỚI: phanngoctuyetnhung@gmail.com
  Thanks a ^^

Leave a Reply

Submit Comment

© 2014 ICTROI. All rights reserved.