0

Yêu cầu chức năng của phân hệ Bán hàng khi triển khai erp (RFP OM)

Nhưng yêu cầu liên quan đến phân hệ bán hàng:

 

  • Những thông tin nào liên quan đến khách hàng cần được quản lý? Cách quản lý từng thông tin đó như thế nào?
  • Những đặc điểm gì là tiêu chí để phân loại khách hàng? Vd: Phân loại theo vị trí địa lý, phân loại theo hình thức, phân loại theo sản phẩm …
  • Có xây dựng khách hàng nhiều cấp? (Vd: khách hàng chính có cấp khách hàng phụ thuộc cấp khách hàng chính) Mô tả mối quan hệ giữa các cấp khách hàng.
  • Có quản lý giao hàng đến nhiều địa chỉ cho cùng 1 khách hàng? Một khách hàng cũng có thể có nhiều địa chỉ xuất hóa đơn?
  • Quản lý chính sách giá bán, chiếc khấu , khuyến mãi như thế nào?

vui lòng xem chi tiết file:

 

Filed in: Chọn giải pháp, ERP, Kinh doanh, Marketing, POS Tags: , ,

Get Updates

Share This Post

Related Posts

Leave a Reply

Submit Comment

© 2014 Đào tạo- Tư Vấn ICT hiệu quả. All rights reserved.
ICTROI.COM designed by ICTROI.COM.